Prevádzkovateľ PS upresnil termíny v súvislosti so vstupom do platforiem s regulačnou elektrinou MARI a PICASSO

Zdieľať

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (SEPS) sa intenzívne pripravuje na vstup do medzinárodných platforiem pre výmenu regulačnej energie. Z dôvodu legislatívnej praxe pri úprave dokumentov s väzbou na trh s elektrinou, a teda aj predpokladanou zmenou vyhlášky 207/2023 Z.z. k pravidlám trhu s elektrinou, ktorá prinesie úpravy nevyhnutné pre prístup do oboch platforiem, aktualizovala harmonogram projektu. Ostré zapojenie sa do platformy PICASSO je plánované dňa 5. 11. 2024 a do MARI dňa 3. 12. 2024.

Spoločnosť SEPS sa riadi platnou slovenskou legislatívou a z nej vyplývajúcimi lehotami. Vzhľadom na predpoklad, že nová legislatíva nevyhnutná pre zavedenie MARI a PICASSO bude vydaná k 1. 7. 2024, prispôsobila SEPS projektový plán a posunula termíny vstupu do platforiem. Plánované termíny pripojenia SEPS k platformám sú 5. 11. 2024 pre PICASSO a 3. 12. 2024 pre MARI.

V  súčasnosti prebieha fáza testovania, ktorej cieľom je overiť funkčnosť realizovaných IT úprav prepojenia s platformami a zároveň vykonať integračné testy medzi jednotlivými systémami a účastníkmi trhu tak, aby vstup na európsky trh s regulačnými službami prebehol u všetkých zúčastnených strán bez komplikácií.

Čo sú platformy MARI a PICASSO?

MARI (Manually Activated Reserves Initiative) je implementačný projekt európskej platformy na výmenu regulačnej energie z rezerv na obnovenie frekvencie s manuálnou aktiváciou (mFRR). Projekt MARI bol založený v apríli 2017, pričom spoločnosť SEPS sa k nemu pripojila 26. júna 2018 a stala sa tak plnohodnotným členom. Oficiálna webová stránka projektu MARI vrátane informácii o aktuálnom stave projektu je k dispozícii na stránke ENTSO-E, kde nájdete aj aktuálny stav pripojenia a plán pripájania ostatných PPS tzv. accession roadmap.

PICASSO (Platform for the International Coordination of Automated frequency restoration and Stable System Operation) je implementačný projekt európskej platformy na výmenu regulačnej energie z rezerv na obnovenie frekvencie s automatickou aktiváciou (aFRR). Projekt PICASSO bol založený v auguste 2017, pričom spoločnosť SEPS sa k nemu pripojila 26. júna 2018 a stala sa tak plnohodnotným členom. Oficiálna webová stránka projektu PICASSO vrátane informácii o aktuálnom stave projektu je k dispozícii na stránke ENTSO-E, kde nájdete aj aktuálny stav pripojenia a plán pripájania ostatných PPS tzv. accession roadmap.

Pripojenie SEPS k platformám umožní cezhraničnú výmenu regulačnej energie z rezerv na obnovenie frekvencie s manuálnou aktiváciou (mFRR) a  s automatickou aktiváciou (aFRR) medzi krajinami EÚ (účasť je povinná pre všetky krajiny EÚ). Obe tieto platformy tak v rámci trhu prinesú poskytovateľom podporných služieb na strane výroby/spotreby elektriny príležitosť poskytovať regulačnú energiu prostredníctvom SEPS aj pre iné krajiny, v ktorých bude požiadavka na aktiváciu regulačných služieb. Profitovať z nich bude aj SEPS, keďže otvorenie sa trhu s regulačnou energiou prinesie vyššiu likviditu  v rámci spoločného cenového rebríčka platforiem aj možnosť aktivovať v danej chvíli cenovo najvýhodnejšiu ponuku regulačnej energie. Tieto európske  platformy prispejú k efektívnosti v rámci vyrovnávania bilancie v Európe a integrujú trhy s regulačnou energiou aFRR a mFRR a tým prispievajú k zvýšeniu prevádzkovej bezpečnosti.

Tlačové správy