Reakcia SEPS na medializované vyjadrenia R. Sulíka

Zdieľať

K medializovanému vyjadreniu R. Sulíka: „Výška tarify za systémové služby, ktorú Krajniak uviedol vo výške 37,80 eur za MWh, podľa Sulíka závisí od šikovnosti manažérov Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy (SEPS), ktorá patrí pod ministerstvo financií. V súčasnosti je táto položka vo výške 6,3 eura za MWh, no podľa Sulíka bude určite vyššia,“ uvádzame:
Výška tarify za systémové služby sa neurčuje rokovaniami „bazárového“ typu, ktoré závisia na „šikovnosti“ negociujúcich. Naopak, ide o konanie podložené nespochybniteľnými faktami, kvalifikovanými odhadmi nákladov na obstaranie rezervovanej kapacity poskytovateľov podporných služieb a budúcej spotreby. Parametrov, ktoré sa v tomto roku dynamicky menia. Mnohokrát z týždňa na týždeň.
SEPS je navyše pri určovaní výšky tarifných poplatkov len jedným z účastníkov konania a rozhodnutie v konečnom dôsledku je podľa zákona v kompetencii Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.
To, že cena silovej elektriny je v súčasnosti násobne vyššia ako minulý rok je fakt. To, že cena plynu, ktorá je pri veľkej časti poskytovateľov podporných služieb kritickou vstupnou komoditou, je mnohonásobne vyššia ako v januári, je fakt.
To, že v Českej republike, kde nie je cena za poskytnutie disponibility na podporné služby regulovaná, vzrástli predpokladané náklady v roku 2022 (250 miliónov eur) štvornásobne (na 1 miliardu eur) je fakt.
Aj preto SEPS a jeho manažment budú zodpovedne pristupovať a spolupracovať v procese cenového konania vo vzťahu k TSS.
V prípade, ak by SEPS vedome podhodnotil kľúčové ukazovatele a tým spôsobil umelé stanovenie prinízkych taríf, vedome by nielen privádzal sám seba (SEPS) do ekonomickej straty, ktorú by na konci dňa musel štát nesystémovo zaplatiť, ako sa to práve deje v Českej republike.
Teda, opakujeme, tarify za systémové služby nie sú priamo závislé na  „šikovnosti“ manažérov Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, ale vyvíjajú sa od reálnej a kvalifikovane odhadnutej situácie na trhu s elektrinou.

Zdroj: SEPS

Tlačové správy