Rozhodnutie jediného akcionára – zmena predstavenstva spoločnosti

Zdieľať

Rozhodnutím jediného akcionára spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., boli s účinnosťou ku dňu 16. 4. 2020 odvolaní doterajší členovia predstavenstva Miroslav Obert, Miroslav Kolník, Emil Krondiak, Martin Malaník, Vladimír Palko a Martin Golis, ktorých s účinnosťou ku dňu 17. 4. 2020 nahradili novozvolení členovia predstavenstva – Jaroslav Vach, Martin Riegel a Svetozár Krnáč. Za predsedu predstavenstva bol určený Jaroslav Vach, za podpredsedu predstavenstva Martin Riegel.

Jediným akcionárom spoločnosti je Slovenská republika, v mene ktorej koná Ministerstvo financií SR.

Zdroj: SEPS

Tlačové správy