SEPS, a. s., dosiahla v roku 2011 čistý zisk po zdanení 41,6 milióna EUR

Zdieľať

V sídle spoločnosti sa 18.5.2012 uskutočnilo riadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS, a. s.), ktoré prerokovalo a schválilo výročnú správu spoločnosti, individuálnu účtovnú závierku a rozhodlo o rozdelení zisku za rok 2011.

SEPS, a. s., dosiahla v roku 2011 celkové výnosy 438 653 614 eur pri celkových nákladoch (s daňou z príjmov) 397 054 311 eur. Zisk po zdanení bol vytvorený vo výške 41 599 303 eur, z ktorého sa 19 005 723 eur použije na štatutárny fond na zabezpečenie investičných akcií a 21 374 394 eur na výplatu dividend.
Zdroj: SEPS

Tlačové správy