SEPS, a.s. podporuje vzdelanie

Zdieľať

Laboratórium Slovenského elektroenergetického dispečingu, v ktorom sa budú študenti zoznamovať s riadením elektrizačnej sústavy Slovenska otvorili v týchto dňoch v priestoroch Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity.
Laboratórium je darom Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s. a podľa generálneho riaditeľa Petra Adamca má prispieť k skvalitneniu výučby. „Dispečing sme darovali preto, aby sa zvýšila kvalita absolventov a aby boli pripravovaní pre naše potreby. Našim zámerom je rozšíriť spoluprácu nielen so Žilinskou univerzitou, ale aj s bratislavskou a košickou univerzitou, aby absolventi neboli len teoreticky podkutí, ale aby boli pripravení pre prax lepšie ako v súčasnosti,“ povedal Adamec. Dodal, že SEPS, a.s. laboratórium využije aj na školenia pre dispečerov a manipulantov.
Podľa dekana EF ŽU Jána Michalíka ide o jediné laboratórium v rámci všetkých technických škôl na Slovensku. „Študenti v ňom môžu uskutočňovať všetky výpočty potrebné pre chod elektrizačnej sústavy Slovenska. Sme radi, že môžeme našich študentov trénovať a učiť na živom zariadení, a nie iba na virtuálnych veciach,“ skonštatoval Michalík.

Zdroj: TASR

Tlačové správy