SEPS, a. s., už požiadala regulačný úrad o vydanie certifikácii

Zdieľať

ÚRSO preskúma, či slovenský prevádzkovateľ prenosovej sústavy spĺňa z hľadiska svojej vlastníckej štruktúry podmienky nezávislosti od výroby elektriny alebo plynu, respektíve od dodávky elektriny alebo plynu.

BRATISLAVA 19. februára (SITA) – Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (SEPS) už požiadala regulačný úrad o vydanie rozhodnutia o certifikácii prevádzkovateľa prenosovej sústavy. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR (ÚRSO) preskúma, či slovenský prevádzkovateľ prenosovej sústavy spĺňa z hľadiska svojej vlastníckej štruktúry podmienky nezávislosti od výroby elektriny alebo plynu, respektíve od dodávky elektriny alebo plynu. „Ide o ďalší krok v procese implementácie energetického liberalizačného balíčka do slovenskej legislatívy,“ uviedol pre agentúru SITA výkonný riaditeľ sekcie podpory riadenia SEPS Igor Gallo.

Celý proces certifikácie by mal trvať niekoľko mesiacov. „Pri rozhodovaní o udelení certifikátu musí náš regulačný úrad zohľadniť stanovisko Európskej komisie,“ dodal Gallo. Predstavitelia slovenského prevádzkovateľa prenosovej sústavy neočakávajú problémy pri vydávaní rozhodnutia o certifikácii. V septembri minulého roku totiž vláda SR rozhodla v rámci implementácie tretieho energetického liberalizačného balíčka, prijatého EÚ, o bezodplatnom prevode akcií SEPS z Fondu národného majetku SR na Slovenskú republiku zastúpenú Ministerstvom financií SR. „Tým bola aplikovaná smernica Európskeho parlamentu o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou a o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s plynom,“ konštatoval Gallo.

Slovenská elektrizačná prenosová sústava vznikla rozdelením spoločnosti Slovenské elektrárne k 21. januáru 2002 na tri samostatné akciové spoločnosti. Spoločnosť vykonáva činnosť prevádzkovateľa prenosovej sústavy a zabezpečuje prenos elektrickej energie prostredníctvom svojich 400 kV a 220 kV vedení na území Slovenska, ako aj dovoz, vývoz, tranzit elektrickej energie a jej presné meranie. Balík 100 % akcií Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy má vo svojom portfóliu Ministerstvo financií SR.

Zdroj: SITA

Tlačové správy