SEPS modernizuje vedenie Moldava – Veľké Kapušany

Zdieľať

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., v týchto dňoch vykonáva prvú etapu modernizácie
400 kV vedenia V428 Moldava – Veľké Kapušany.
Stavebné práce sú zamerané na výmenu vodičov a preizoláciu vedenia. Zároveň sa zosilnia základy dvoch stožiarov typu ypsilon a dôjde k ich zvýšeniu o
4 metre.

Prostredníctvom tejto zákazky sa vymenia prvky vedenia po dobe ich životnosti a odstráni sa vysoká poruchovosť izolátorových závesov a opotrebenie vodičov. Realizácia sa uskutočňuje v období 8. 11. – 17. 12. 2022. Druhá etapa prebehne budúci rok a jej predpokladaný rozsah trvania je šesť týždňov, v termíne od 24. 7. 2023 do
3. 9. 2023.

Modernizácia vedenia V428 je stanovená celkovo na 12 týždňov a SEPS bude stáť takmer 19,4 miliónov eur bez DPH. Realizáciou preizolácie a výmeny vodičov vedenia V428 sa zabezpečí bezpečná a spoľahlivá prevádzka vedenia na trvalé maximálne dovolené prúdové zaťaženie vodičov až do teploty +80°C.

„Zmodernizované vedenie pomôže udržať plynulé a bezpečné zásobovanie juhovýchodného Slovenska elektrinou.  Investície do rozvoja a modernizácie infraštruktúry sú nevyhnutné pre súčasnú aj budúcu schopnosť prenosovej sústavy podporovať bezpečnosť dodávky elektriny a úspešnú realizáciu energetickej transformácie Slovenska založenej na výraznom raste elektrifikácie a bez emisnej výroby elektriny,“ zhodnotil Peter Dovhun, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SEPS.

Tlačové správy