SEPS myslí na budúcnosť už dnes – plánuje zvyšovať energetickú gramotnosť žiakov

Zdieľať

Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) podporuje u žiakov ich prirodzenú túžbu po vedomostiach a chuť objavovať. Prostredníctvom Nadačného fondu Slovenská elektrizačná prenosová sústava v Nadácii Pontis vyhlasuje grantovú výzvu na predkladanie žiadostí zameraných na podporu vzdelávania v oblasti energetickej gramotnosti. O grant sa môžu uchádzať základné školy z celého Slovenska.

Cieľom výzvy je podporiť aktivity určené pre žiakov 2. stupňa základných škôl zamerané na vzdelávanie o vzniku, zdrojoch a využití elektrickej energie. Úspešní žiadatelia môžu získať grant vo výške od 5 000 eur do 20 000 eur. Celkovo sa z nadačného fondu môže prerozdeliť suma až 60 000 eur.

„Naša budúcnosť je v mladej generácii, ktorú čaká v oblasti energetiky obrovská zmena. Mnohí žiaci raz budú vykonávať povolania, ktoré my dnes ešte nepoznáme. Chceme sa na to pripraviť a vzbudiť u nich záujem o technické smery. Vďaka investícii do vzdelania v súčasnosti získame v budúcnosti priekopníkov v nových technológiách výroby, skladovania a prenosu elektriny,“ vysvetlila Zuzana Bednárová, vedúca odboru CSR a komunikácie SEPS.

Úspešné projekty, ktoré získajú grant, budú zároveň slúžiť ako príklad dobrej praxe pre všetkých tvorivých mladých ľudí a ich učiteľov. Zo spracovaných tém vo forme videí sa vytvorí metodický materiál na výučbu energetickej gramotnosti na 2. stupni základných škôl.

Výzva bude prebiehať v termíne od 10. 3. 2023 do 9. 4. 2023, realizácia projektov a čerpanie finančných prostriedkov sú naplánované na obdobie od 2. 5. 2023 do 30. 6. 2023. Viac informácií o výzve, formulár žiadosti ako aj všetky ďalšie informácie o programe nájdu záujemcovia na stránke Nadácie Pontis.

Tlačové správy