SEPS vlani s nárastom tržieb aj zisku

Zdieľať

BRATISLAVA 26. apríla (SITA) – Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., (SEPS) dosiahla v minulom roku tržby vo výške 450,3 mil. eur. V medziročnom porovnaní to predstavuje nárast o 25,2 mil. eur. Firma, ktorá prevádzkuje slovenskú elektrizačnú prenosovú sústavu, zaznamenala vlani čistý zisk na úrovni 78,6 mil. eur, čo je o 37 mil. eur viac ako v predchádzajúcom roku.
Ako uviedol pre agentúru SITA vedúci odboru komunikácie spoločnosti SEPS Norbert Deák, na pozitívny hospodársky výsledok malo vplyv viacero faktorov. „Predovšetkým to boli vysoké výnosy z cezhraničnej prevádzky prenosovej sústavy, ku ktorým patria výnosy z aukcií prenosovej kapacity na cezhraničných profiloch a výnosy z medzinárodného kompenzačného mechanizmu za medzinárodné prenosy elektriny, ale napríklad aj výnosy z nového projektu cezhraničnej výmeny regulačnej elektriny medzi prevádzkovateľmi prenosových sústav, ktorý sme spustili spoločne s českým prevádzkovateľom prenosovej sústavy v marci minulého roku,“ spresnil Deák.

SEPS upozornila, že na zvýšení dosiahnutých výnosov sa nepodieľala tarifa pre domácich spotrebiteľov elektriny. „Pozitívne je, že vyššie výnosy nepochádzajú z taríf pre domácich spotrebiteľov elektriny. Nevýhodou je však to, že dosiahnuté vyššie výnosy nie sú stabilné – nemožno ich očakávať každoročne, pretože závisia od medzinárodných obchodných tokov elektriny cez našu prenosovú sústavu a aktivít na trhu s elektrinou,“ vysvetlil Deák. Nemalý podiel na mimoriadne kladnom výsledku hospodárenia mali podľa neho aj nižšie prevádzkové náklady, ako aj úspora v oblasti podporných služieb vďaka optimalizácii ich obstarávania apozitívnemu vývoju cien na trhu. „Všetky tieto skutočnosti mali kladný vplyv na to, že výsledok hospodárenia našej spoločnosti v roku 2012 prevýšil predpoklady plánu a tiež výsledok roku 2011,“ konštatoval Deák.

SEPS vyberá poplatok za prenos, ktorý pozostáva z dvoch zložiek, a to z platby za rezervovanú kapacitu a platby za prenos elektriny. Taktiež podnik vyberá poplatky za straty elektriny pri prenose, systémové služby a prevádzkovanie systému. „Avšak iba menšia časť z nich zostáva pre SEPS. Je to z toho dôvodu, že výnosy z poplatkov za straty sú určené na nákup elektriny na krytie strát v prenosovej sústave, výnosy z poplatkov za systémové služby (okrem pokrytia nákladov na dispečerské riadenie) sú určené na nákup podporných služieb od ich dodávateľov a výnosy z poplatkov za prevádzkovanie systému sa vyplácajú prostredníctvom distribučných spoločností výrobcom elektriny z obnoviteľných zdrojov, domáceho hnedého uhlia a malá časť je určená pre organizátora trhu s elektrinou, spoločnosť OKTE,“ vysvetlil Deák. Poplatky za prenos, ktoré slúžia na krytie prevádzkových a investičných potrieb SEPS, predstavujú len približne 3,6 % z koncovej ceny elektriny pre domácnosti. „To teda predstavuje najmenšiu časť cenového reťazca výroba, prenos, distribúcia,“ zdôraznil Deák. Obdobne je to podľa neho aj u priamo pripojených odberateľov elektriny do prenosovej sústavy, kde zložka za prenos a straty tvorí najmenšiu časť ich nákladov. „Podstatne vyššiu časť tvoria ich náklady na prevádzkovanie systému a systémové služby,“ dodal Deák. Všetky poplatky, ktoré vyberá SEPS, stanovuje regulačný úrad.

Koľko prostriedkov z dosiahnutého zisku bude určených na investície a koľko na výplatu dividend, zatiaľ nie je známe. „O rozdelení zisku rozhoduje jediný akcionár, ktorým je Slovenská republika zastúpená Ministerstvom financií SR. V nadväznosti na dosiahnutý hospodársky výsledok chceme sakcionárom prediskutovať priority v investičnej oblasti, výsledkom čoho by mal byť konsenzus, ktorý bude vyhovujúci tak pre akcionára, ako aj pre rozvoj prenosovej sústavy,“ konštatoval Deák.

Slovenská elektrizačná prenosová sústava vznikla rozdelením spoločnosti Slovenské elektrárne k 21. januáru 2002 na tri samostatné akciové spoločnosti. Spoločnosť vykonáva činnosť prevádzkovateľa prenosovej sústavy a zabezpečuje prenos elektrickej energie prostredníctvom svojich 400 kV a 220 kV vedení na území Slovenska, ako aj dovoz, vývoz, tranzit elektrickej energie a jej presné meranie. Balík 100 % akcií Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy má vo svojom portfóliu Ministerstvo financií SR.

Zdroj: SITA

Tlačové správy