SEPS získala z Plánu obnovy 83 miliónov eur, investuje ich do modernizácie a digitalizácie prenosovej sústavy  

Zdieľať

Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (SEPS) získala z Plánu obnovy a odolnosti prostriedky viac ako 83 miliónov eur. Financie využije na stavbu novej elektrickej stanice v Senici a na modernizáciu takmer 254 km existujúcich vedení zvlášť vysokého napätia. Zmluvy na oba projekty podpísalo Ministerstvo hospodárstva SR so spoločnosťou SEPS 11. 6. 2024.

Do Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky pribudla nová zelená kapitola REPowerEU, ktorej cieľom je prispieť k zníženiu závislosti od ruských fosílnych palív a bojovať s klimatickou krízou. Európska komisia dala možnosť členským krajinám realizovať REPowerEU ako odpoveď na ťažkosti spôsobené inváziou Ruska na Ukrajinu.

Trendy rozvoja a elektroenergetická infraštruktúra

So záväzkom Európskej únie znížiť emisie uhlíka do roku 2050 na nulu sa výrazne mení zdrojový mix v oblasti výroby elektriny. Namiesto veľkých fosílnych zdrojov bude už v blízkej budúcnosti elektrinu vyrábať väčší počet malých obnoviteľných zdrojov.

Elektroenergetická infraštruktúra bola na Slovensku navrhnutá v minulom storočí. V súčasnosti sa musí vyrovnávať s vysokými požiadavkami na spoľahlivosť dodávky elektrickej energie aj pod vplyvom očakávaného nárastu variabilných obnoviteľných zdrojov energie.

Na tento účel je z kapitoly REPowerEU Plánu obnovy alokovaná nenávratná finančná podpora pre SEPS vo výške 83,6 mil. eur. Pôjde na dva projekty v rámci investície „Modernizácia a digitalizácia prenosovej sústavy a regionálnych distribučných sústav“.

„Modernizácia a digitalizácia našej prenosovej sústavy je kľúčová pre zabezpečenie stabilnej a spoľahlivej dodávky elektrickej energie pre všetkých užívateľov. Investície do zvýšenia transformačného výkonu a zlepšenia infraštruktúry nám umožnia lepšie integrovať obnoviteľné zdroje energie a znížiť negatívny vplyv na životné prostredie,“ uviedla ministerka hospodárstva Denisa Saková.

Investícia do prenosovej sústavy z Plánu obnovy

Prvý investičný projekt s názvom „Zvýšenie transformačného výkonu medzi prenosovou sústavou a regionálnymi distribučnými sústavami prostredníctvom nového transformátora“ zabezpečí výstavbu novej elektrickej stanice v Senici a pripojenie 400 kV vedenia V424 do uvedenej stanice.

Investícia do novej, výkonnejšej elektrickej stanice (zvýšenie transformačného výkonu z pôvodných 200 MVA na 350 MVA) s napäťovou úrovňou 400 kV zaistí spoľahlivé a optimálne napájanie distribučnej sústavy v uzlovej oblasti Senica – Stupava. Nová elektrická stanica bude napojená na existujúce
400 kV vedenie V424, ktoré prepája Križovany nad Dudváhom s transformovňou v českých Sokolniciach pri Brne. Na tento účel budú z elektrickej stanice Senica postavené dve nové takmer 5 km dlhé prípojné 400 kV vedenia a demontované pôvodné, už nepotrebné, 220 kV vedenia. Plánovaný termín ukončenia projektu je apríl 2026 a plánované náklady na realizáciu sú viac ako 45 mil. eur.

„Modernizácia prenosových vedení“ je názov ďalšieho investičného projektu, v rámci ktorého bude zmodernizovaných takmer 254 km vedení na Slovensku. Obnova sa týka piatich už existujúcich vedení: V428 medzi elektrickými stanicami Veľké Kapušany a Moldava nad Bodvou, V429 prepájajúceho elektrické stanice Gabčíkovo a Podunajské Biskupice, V043 medzi Atómovými elektrárňami Bohunice V2 a elektrickou stanicou Bošáca, V044 medzi Atómovými elektrárňami Bohunice V2 a elektrickou stanicou Križovany nad Dudváhom a V496, ktoré prepája elektrické stanice v Križovanoch nad Dudváhom a v Bošáci. Táto investičná akcia zahŕňa výmenu všetkých izolačných prvkov, spínacích zariadení a v niektorých prípadoch aj výmenu vodičov vedení. Termín ukončenia modernizácie vedení je marec budúceho roka a predpokladané náklady na projekt sú zhruba 38,5 mil. eur.

Investícia do uvedených  projektov zabezpečí zvýšenie kapacity prenosovej sústavy. Pre spotrebiteľov to znamená kvalitnú, stabilnú a bezpečnú dodávku požadovaného množstva elektriny aj v budúcnosti, keď budú stále väčšmi rásť požiadavky na zelené zdroje výroby, objem spotreby a technológie prenosu a distribúcie,“ povedal Martin Magáth, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SEPS.

Tlačové správy