Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., pomohla pri obnovení rovnováhy prenosovej sústavy po masívnom výpadku v poľskej uhoľnej elektrárni v Belchatowe

Zdieľať

V pondelok 17. 5. 2021 došlo v sústave poľského prevádzkovateľa prenosovej sústavy Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA (PSE) k vážnemu výpadku v uhoľnej elektrárni Belchatow, pričom strata výroby prevýšila tzv. referenčný výpadok 3000 MW (čo, pre lepší obraz o vážnosti situácie, predstavuje cca 67 % z maximálneho zaťaženia našej sústavy), podľa ktorého je prevádzkovými pravidlami prepojenej sústavy nastavený objem FCR (Frequency Containment Reserve, rezervy na zachovanie frekvencie) jednotlivých prevádzkovateľov okolitých prenosových sústav (PPS) v kontinentálnej Európe. Okamžite po výpadku sa frekvencia v sústave priblížila ku kritickej hodnote 49,8 Hz. Na výpadok zareagovali Poliaci aktiváciou rezerv v rámci PSE, ale aj žiadosťou na susedných PPS o pomoc pri obnovení výkonovej rovnováhy. SEPS sa na riešení uvedenej situácie podieľal formou poskytnutia havarijnej výpomoci v celkovom objeme 1050 MWh.

Dodávky elektrickej energie vďaka rýchlej reakcii všetkých prevádzkovateľov národných prenosových sústav nezaznamenali výpadok ani v Poľsku, ani v okolitých krajinách.

„Som rád, že podobne ako počas januárovej mimoriadnej situácie, ktorá mala pôvod v Chorvátsku, sme spolu s kolegami z Poľska, Čiech, Nemecka i Švédska vedeli okamžite zareagovať a zabrániť tak hospodárskym škodám v našich krajinách. Kolegovia na žilinskom dispečingu, a vôbec každý, kto sa podieľa na nikdy nekončiacej pohotovosti našich podporných systémov a pripravenosti prenosovej sústavy na mimoriadne udalosti, si zaslúžia absolutórium,“ konštatoval Peter Dovhun, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SEPS.

SEPS je súčasťou združenia ENTSOE a pre takéto prípady krízovej situácie má uzavreté zmluvy s prevádzkovateľmi okolitých sústav o havarijnej výpomoci.

Zdroj: SEPS

Tlačové správy