Slovenská elektrizačná prenosová sústava cez svoj nadačný fond podporí vzdelávacie aktivity na 2. stupni základných škôl

Zdieľať

Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) prostredníctvom Nadačného fondu SEPS v Nadácii Pontis podporí edukačné aktivity na 2. stupni základných škôl. Cez grantový program „Energetická gramotnosť II.” financovaný z prostriedkov 2 % dane za rok 2022 bude naďalej rozvíjať vedomosti žiakov o využití elektrickej energie.

Na základných školách v bratislavskej Vrakuni, Trstenej, Sabinove, Prešove, Vranove nad Topľou, Bučanoch, Hnúšti a v Senci sa budú v nasledujúcich mesiacoch prostredníctvom grantového programu Nadačného fondu SEPS v Nadácii Pontis realizovať projekty, ktoré zvýšia energetickú gramotnosť žiakov. Druhý ročník výzvy Energetická gramotnosť nadväzuje na ten minuloročný. V ňom sa vďaka zapojeniu učiteľov a žiakov podarilo nielen zrealizovať, ale aj zachytiť na videách proces vzdelávania na témy zaoberajúce sa využitím elektrickej energie v živote. Ambíciou prvého ročníka bolo podporiť cez školy žiakov a zároveň poskytnúť videá ako voľne prístupný edukačný materiál a inšpiráciu aj pre ďalších učiteľov. Tieto videá natočili všetky školy podporené z programu Energetická gramotnosť I. a sú voľne dostupné na internetovom serveri YouTube, v kanáli s názvom Energia pre školy SEPS.

Do grantovej výzvy Energetická gramotnosť II. sa mohli zapojiť školy z celého Slovenska. Z ponúknutých siedmich tém, ako napríklad Zelené technológie, Doprava budúcnosti či Ako šetriť elektrickú energiu, vypracovali dve.

Celkovo sa do výzvy prihlásilo 15 škôl. Kritériá splnilo 26 projektov, ktoré následne hodnotila komisia zložená z troch expertov v oblasti vzdelávania. Tá vybrala 14 projektov od ôsmich škôl, ktoré budú podporené sumou 35 000 eur. Aj v druhom ročníku budú témy spracované prostredníctvom videí z vyučovacích hodín. Na ich profesionálne spracovanie je alokovaných 15 000 eur. Tak, ako v predošlej výzve, aj teraz budú videá sprístupnené učiteľom a študentom cez YouTube. Celkovo je tak z Nadačného fondu SEPS v Nadácii Pontis na rozvíjanie energetickej gramotnosti v roku 2024 vyčlenená suma 50 000 eur.

„Teší nás, že tému energetiky môžeme priniesť aj do základných škôl a podporiť tak záujem učiteľov o jej spracovanie zaujímavým spôsobom primeraným veku žiakov. Vzniká tak unikátny priestor medzi učiteľom a žiakmi pri jej objavovaní, ktorý prispieva k vytvoreniu vzťahu k energetike ako súčasti života a zároveň aj zaujímavého odboru pre budúce smerovanie,” hovorí Sandra Čičová Kotzigová, hovorkyňa SEPS.

Spoločnosť SEPS cez Nadačný fond SEPS v Nadácii Pontis podporila v oblasti energetickej gramotnosti  36 projektov v 15 základných školách v celkovej výške 115 302 eur.

Tlačové správy