Slovenská elektrizačná prenosová sústava pomáha ukrajinským energetikom a ich rodinám pri hľadaní dočasného útočiska

Zdieľať

Po dohode prevádzkovateľov slovenskej a ukrajinskej elektrizačnej sústavy pomôže Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (ďalej len „SEPS“) 49 zamestnankyniam a rodinným príslušníkom zamestnancov z partnerskej Ukrenergo pri ich hľadaní bezpečného dočasného útočiska. Mužský personál Ukrenergo krajinu neopustil, zostal si plniť svoje pracovné povinnosti.

Ukrajinským kolegom a ich rodinám poskytneme možnosť prečkať vojnový konflikt v Bratislave,“ hovorí Peter Dovhun, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SEPS. „Ťažké časy v susednej krajine nás stavajú pred situácie, na ktoré by sme ešte pred pár mesiacmi ani nepomysleli.“

Ubytované ukrajinské kolegyne, ich blízki a rodinní príslušníci kolegov, ktorí sa už tretí týždeň napriek prebiehajúcemu konfliktu starajú o chod ukrajinskej prenosovej sústavy, pochádzajú najmä z oblasti Kyjeva a Vinnycie, ktoré boli terčom útokov ruskej armády. Na Slovensko prišli v období 9. – 13. 3.2022. Keďže za sebou mali dlhú cestu a čakalo ich ešte niekoľko stoviek kilometrov do Bratislavy, na niekoľko nocí ich prichýlili v tatranských ubytovacích zariadeniach ministerstva vnútra a Východoslovenskej distribučnej, a. s.

Súčasťou našej pomoci nie je len ubytovanie. Už dnes kolegovia zhromažďujú všetky potrebné informácie, aby mohli deti čím skôr nastúpiť do slovenských predškolských a školských zariadení. Dospelým zas, ak majú záujem, pomôžeme nájsť si dočasné pracovné uplatnenie,“ uviedla Zuzana Bednárová, vedúca odboru CSR* a komunikácie SEPS.

SEPS na svoje náklady zabezpečí základné vybavenie ubytovacích zariadení umožňujúce dlhodobý pobyt hostí. CSR koordinátor SEPS zhromažďuje informácie o potrebnom dovybavení dočasných „domácností“ predmetmi dennej potreby, ako sú žehličky, kočíky a detské oblečenie.

Veľká časť práce v SEPS spočíva v komunikácii a spolupráci so susednými prenosovými sústavami. Viacerí z nás sú s Maďarmi, Čechmi, Rakúšanmi, Poliakmi a Ukrajincami v dennom, či každotýždennom kontakte. Preto sa mnohí kolegovia už koncom februára zaujímali o to, ako našim východným susedom a ich rodinám pomôcť. Urobíme všetko preto, aby bola naša pomoc čo najadresnejšia a najúčinnejšia,“ uzatvára Peter Dovhun.

Kontakt: Sandra Čičová Kotzigová, Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., komunikacia@sepsas.sk, +421 918 415 607

 

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., vykonáva činnosť prevádzkovateľa prenosovej sústavy a zabezpečuje prenos elektrickej energie prostredníctvom svojich 400 kV a 220 kV vedení na území Slovenska. SEPS garantuje bezpečnú a spoľahlivú prevádzku prenosovej sústavy, vyrovnanú výkonovú bilanciu medzi výrobou a spotrebou v reálnom čase, zabezpečuje cezhraničný prenos elektriny a je zodpovedná za presné meranie prenesenej elektriny. SEPS prevádzkuje spolu 2356 km vedení s napäťovou hladinou 400 kV, 690 km 220 kV vedení a 22 elektrických staníc. Jediným akcionárom spoločnosti SEPS je Slovenská republika, ktorú zastupuje Ministerstvo financií SR. SEPS je členom Európskej siete prevádzkovateľov prenosových sústav ENTSO-E, aktívne podporuje integráciu trhov a cezhraničnú kooperáciu s okolitými prenosovými sústavami. Generálnym riaditeľom spoločnosti je od 16. februára 2021 Ing. Peter Dovhun.

* CSR – Corporate Social Responsibility

Tlačové správy