Spoločnosť SEPS prekročí plánovaný zisk za rok 2020 o vyše 40 mil. eur, t. j. o 100 %

Zdieľať

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (SEPS) dosiahla v roku 2020 pozitívny hospodársky výsledok pred zdanením vo výške 83 miliónov eur. Pôvodne schválený Obchodný plán a finančný rozpočet vrátane investičného plánu na rok 2020, schválený v dozornej rade 28. 11. 2019, tak prekročí o cca 43 miliónov eur.

„Napriek pandémii a zložitej spoločensko-ekonomickej situácii, u nás i vo svete, je zisk oproti plánu z roku 2019 podstatne vyšší,“ hovorí bývalý generálny riaditeľ (2020-2021) a dnešný člen predstavenstva SEPS Jaroslav Vach. „Lepšie čísla máme aj vďaka vyššej nákladovej efektivite a lepším výnosom z medzinárodnej prevádzky prenosovej sústavy.“

Vplyvom pandémie spojenej so šírením koronavírusu došlo v hospodárstve SR k útlmu viacerých ekonomických aktivít, dôsledkom čoho bol aj pokles prenosu elektriny a koncovej spotreby elektriny o 6,7 %. Preto bol v SEPS prijatý 21. 4. 2020 Program redukcie prevádzkových a investičných nákladov so zámerom čiastočne kompenzovať možné dopady, ktoré bude mať pandemická situácia na hospodárenie spoločnosti a pokles plánovaných výnosov.

Na prevádzkových nákladoch SEPS v roku 2020 oproti pôvodnému plánu ušetrí viac ako 12 miliónov eur, rovnaká suma sa usporila na obstaraní podporných služieb. Tržby z aukcií a kompenzácie medzinárodných prenosov (ITC), ktoré sú pre príjmy SEPS podstatné, stúpli oproti pôvodnému plánu o 18 miliónov eur. V porovnaní s pôvodnými Predpokladanými hodnotami zákazok sa zlepšenými súťažnými postupmi dosiahla úsporu 6,3 milióna eur (9,6 %).

Poplatky odvádzané SEPS domácimi distribučnými spoločnosťami tvoria cca 8 % celkovej ceny elektriny pre domácnosti.

V minulom roku SEPS spolu s Útvarom hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR hľadali potenciál a možnosti ďalšieho zvýšenia efektivity investícií aj prevádzkových nákladov.

Peter Dovhun, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti uzatvára: „Našou misiou je vrátiť po nepekných podozreniach SEPS späť do rúk štátu. Výzvami pre budúci rok a nasledujúce obdobia sú udržanie spoľahlivosti a bezpečnosti prenosovej sústavy, ďalšie zvyšovanie efektivity našich obstarávaní, prevádzkových nákladov a tiež investičného procesu, ktorý neskôr vstupuje do hospodárskeho výsledku vo forme amortizačných nákladov. Venovať sa budeme aj údržbe a opravám, ktoré z pandemických dôvodov na našej či dodávateľskej strane boli tento rok obmedzené. Veľmi dôležitou je aj stratégia súvisiaca s ľudskými zdrojmi v spoločnosti. SEPS, ako strategická spoločnosť štátnej infraštruktúry, musí vedieť svojim dobrým menom a pracovnými podmienkami prilákať do svojich radov vždy tých najlepších spomedzi najlepších.“


Kontakt pre médiá:
Norbert Deák, mobil: +421 918 891 940; e-mail: norbert.deak@sepsas.sk

__________________________________________________

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., vykonáva činnosť prevádzkovateľa prenosovej sústavy a zabezpečuje prenos elektrickej energie prostredníctvom svojich 400 kV a 220 kV vedení na území Slovenska. SEPS garantuje bezpečnú a spoľahlivú prevádzku prenosovej sústavy, vyrovnanú výkonovú bilanciu medzi výrobou a spotrebou v reálnom čase, zabezpečuje cezhraničný prenos elektriny a je zodpovedná za presné meranie prenesenej elektriny. SEPS prevádzkuje spolu 2138 km vedení s napäťovou hladinou 400 kV, 772 km 220 kV vedení a 22 elektrických staníc. Jediným akcionárom spoločnosti SEPS je Slovenská republika, ktorú zastupuje Ministerstvo financií SR. SEPS je členom medzinárodnej skupiny Európskej siete prevádzkovateľov prenosových sústav ENTSO-E, aktívne podporuje integráciu trhov a cezhraničnú kooperáciu s okolitými prenosovými sústavami. Generálnym riaditeľom spoločnosti je od 16. februára 2021 Ing. Peter Dovhun.

Zdroj: SEPS

Tlačové správy