Spoločnosti 50Hertz a PSE nepodpísali bilaterálnu zmluvu umožňujúcu participáciu účastníkov trhu z SK, ČR a DE na poľskom kapacitnom mechanizme

Zdieľať

V nadväznosti na tlačovú správu spoločnosti SEPS „Poľský kapacitný mechanizmus – príležitosť participácie pre slovenské subjekty“ uverejnenú na webovom sídle SEPS dňa 27.7.2020 (https://www.sepsas.sk/TlacSpravy.asp?Kod=26&Aktualita=1120) spoločnosť SEPS informuje, že podľa oficiálnych informácií obdržaných dňa 17.08.2020 zo strany PSE sa spoločnosti PSE a 50Hertz nedohodli na podpise bilaterálnej zmluvy umožňujúcej participáciu účastníkov trhu z SK, ČR a DE na poľskom kapacitnom mechanizme. Z tohto dôvodu tak kvôli navrhovanej schéme spolupráce, ktorá podmieňuje účinnosť zmluvy medzi SEPS a PSE podpísaním obdobných zmlúv medzi PSE a ČEPS resp. PSE a 50Hertz nie je účasť slovenských účastníkov v aukcii pre rok 2025 možná a to aj napriek tomu, že spoločnosť SEPS vyrokovala a podpísala zmluvu s PSE a vykonala tak všetky potrebné kroky, ktoré mali umožniť slovenským subjektom participovať v rámci aukcie poľského kapacitného mechanizmu.

V prípade akejkoľvek zmeny situácie budeme účastníkov trhu náležite informovať.

Zdroj: seps

Tlačové správy