Spoločný postup v prípade odchodu Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z EÚ dňa 31.10.2019

Zdieľať

Prevádzkovatelia prenosových sústav a Nominovaní operátori trhu participujúci v rámci jednotného prepojenia denných trhov v Európe (SDAC) navrhli spoločný postup v prípade odchodu Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z EÚ dňa 31.10.2019 bez schválenia spoločnej dohody s EÚ.

Informácie o postupe na vybraných hraniciach ponukových oblastí v rámci implicitného obchodovania v časovom rámci denného trhu sú dostupné tu.

Tlačové správy