Spotreba elektriny na Slovensku od začiatku roka 2020

Zdieľať

Prehľad indexu spotreby elektriny a rozdielu teplôt za nižšie uvedené obdobia roku 2020 oproti rovnakému obdobiu roku 2019 je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

Obdobie 

Index spotreby elektriny 2020 / 2019 (%)

Rozdiel priemerných teplôt    (2020 – 2019) v °C

1.1.– 31.1.2020

-2,2

+0,4

1.2. – 29.2.2020

-2,2

+1,5

2.3. – 8.3.2020

+2,3

-2,3

9.3. – 15.3.2020

-3,7

+0,9

16.3. – 22.3.2020

-5,9

-0,6

1.3. – 22.3.2020

-2,4

-0,6

 

Spotreba elektriny na Slovensku v mesiacoch január a február 2020 bola oproti rovnakému obdobiu roku 2019 nižšia o 2,2 %, pričom priemerná teplota bola vyššia v januári 2020 o +0,4 °C a vo februári 2020 dokonca o +1,5 °C. V prvom kalendárnom týždni marca 2020 spotreba elektriny stúpla o 2,3 %, čo bolo pravdepodobne ovplyvnené aj medziročným poklesom teploty o -2,3 °C. V druhom a treťom kalendárnom týždni marca 2020 bol zaznamenaný medziročný pokles hrubej koncovej spotreby elektriny  o -3,7 %, resp. -5,9 % pri medziročnej zmene priemernej teploty o +0,9 °C, resp. -0,6 °C. Celkovo za obdobie 1.3.-22.3.2020 bol zaznamenaný pokles spotreby elektriny na úrovni -2,4 %, napriek medziročnému poklesu priemernej teploty o -0,6 °C.

Na záver treba poznamenať, že údaje o priemerných denných teplotách sú založené na meraniach teploty z elektrických staníc SEPS rozmiestnených naprieč celým územím Slovenskej republiky (nejde  o údaje SHMÚ). Údaje o dennej brutto spotrebe elektriny spoločnosť SEPS neskôr upresňuje vo vyhodnotení za celý príslušný mesiac. Údaje o dennej spotrebe elektriny sú publikované na webovom sídle SEPS.

Zdroj: SEPS

Tlačové správy