Dňa 24. novembra 2011 sa v Žiline uskutočnila konferencia Základnej organizácie Energeticko-chemického odborového zväzu pri Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústave, a. s.

Predseda základnej organizácie Marián Mihalda v správe o jej činnosti za rok 2011 vyzdvihol korektný priebeh vyjednávania o novej kolektívnej zmluve na roky 2012 – 2014.
Na záver konferencie sa konali voľby do orgánov Základnej organizácie na volebné obdobie
2011-2015. Za predsedu bol opätovne zvolený Marián Mihalda. Podpredsedom sa stal Michal Sokoli. Do výboru Základnej organizácie boli zvolení za jednotlivé úseky nasledujúci členovia:

Marián Mihalda (odborársky úsek Žilina)
Michal Sokoli (odborársky úsek Bratislava)
Ľuboš Obžut (odborársky úsek Sučany)
Michal Tkáč (odborársky úsek Veľké Kapušany, Lemešany)
Ivan Tonhajzer (odborársky úsek Horné Ždaňa)
Pavol Dovičovič (odborársky úsek Stupava)
Štefan Kozáčik (odborársky úsek Bošáca, Križovany)

Delegáti konferencie schválili kandidátov nominovaných zamestnancami do volieb za členov dozornej rady SEPS, a. s., ktoré sa uskutočnia vo februári 2012. Stali sa nimi Marián Mihalda, Michal Sokoli, Ján Oráč a Luboš Obžut.

Tlačové správy