Za účasti ministra hospodárstva Juraja Miškova a partnerských organizácií spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., (ďalej SEPS, a. s.) dnes (9.2.2012) slávnostne uviedla do prevádzky súbor stavieb vedenia 2×400 kV Lemešany – Moldava nad Bodvou.

Realizáciou tejto rozsiahlej investičnej akcie, ktorú SEPS, a. s., financovala s prispením Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBOR), sa výrazným spôsobom zvýši spoľahlivosť napájania elektrinou celého východoslovenského regiónu.
Súbor piatich stavieb, z ktorých prvá sa začala realizovať v roku 2008 – 2 x 400 kV vedenie Moldava nad Bodvou – Košice a posledná – vedenie 2×400 kV Lemešany – spínacia stanica Košice, ktorá bola dokončená koncom roka 2011, má význam aj z medzinárodného hľadiska, nakoľko sa posilňujú prioritné severo – južné koridory v regióne krajín V4, čo je základným predpokladom k naplneniu ambicióznych cieľov Európskej únie v oblasti zabezpečenia zásobovania elektrinou so snahou vytvoriť jednotný trh s energiou do roku 2014.
Vybudované viacsystémové vedenie na trase Lemešany – Bukovec je v podmienkach Slovenska unikátnou záležitosťou s výrazným environmentálnym prínosom, nakoľko ide o kombináciu vedení 400 kV a 110 kV umiestnených na spoločných stožiaroch.

Súbor stavieb vedenia 2×400 kV Lemešany – Moldava nad Bodvou bol financovaný zo zdrojov SEPS, a. s., a z Medzinárodného fondu na podporu odstavenia Bohuníc ( BIDSF), ktorý spravuje Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR),pričom náklady SEPS, a. s., predstavovali 62 991 002 eur a príspevok EBOR 2 401 044 eur.
foto: TASR
foto: SEPS, a. s.

Zdroj: SEPS

Tlačové správy