Rozhodnutím jediného akcionára spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., (ďalej SEPS, a. s.) boli s účinnosťou ku dňu 19.6.2012 odvolaní doterajší členovia predstavenstva Ján Horkovič, Michal Pokorný, Emil Krondiak a Martin Bonko, ktorých s účinnosťou ku dňu 20.6.2012 nahradili novozvolení členovia predstavenstva – Miroslav Stejskal, Michal Pokorný, Alojz Bernát, Alexander Kšiňan a Miroslav Rapšík. Za predsedu predstavenstva bol určený Miroslav Stejskal, za podpredsedu predstavenstva Michal Pokorný.
Zároveň boli odvolaní členovia Dozornej rady SEPS, a. s., volení jediným akcionárom.
Novými členmi dozornej rady sa stali Peter Matejíček, Pavol Fandl, Dušan Ševčík, Roman Masár, Rastislav Januščák, Július Laššan, Ján Horváth a František Janíček. Za predsedu dozornej rady bol určený Peter Matejíček.

Zdroj: SEPS

Tlačové správy