Dňa 12. októbra 2012 sa uskutočnilo riadne Valné zhromaždenie Zväzu zamestnávateľov energetiky Slovenska (ďalej „ZZES“). Valné zhromaždenie zvolilo nového prezidenta ZZES a nových členov Prezídia ZZES.“

Prezidentom ZZES sa stal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ akciovej spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava Ing. Miroslav Stejskal a prvým viceprezidentom predseda predstavenstva a generálny riaditeľ akciovej spoločnosti Jadrová a vyraďovacia spoločnosť Ing. Peter Čižnár. Za viceprezidentov ZZES boli zvolení: predseda predstavenstva a generálny riaditeľ akciovej spoločnosti Východoslovenská energetika Dipl.-Volksw. Thomas Jan Hejcman, generálny riaditeľ akciovej spoločnosti SAG Elektrovod Ing. Alexander Kšiňan ml. a manažér riadenia trhu akciovej spoločnosti Slovenské elektrárne Ing. Róbert Zelenay.

ZZES je nezávislá, dobrovoľná záujmová organizácia. Združuje zamestnávateľov v SR, ktorých predmetom činnosti je výroba a rozvod elektrickej energie a s tým priamo súvisiace činnosti, ako je výskum, projekcia, výroba, montáž a prevádzka zariadení pre potreby energetiky. Zväz združuje právnické a fyzické osoby z vymenovaných oblastí činnosti. V súčasnosti má tridsať riadnych členov a jedného pridruženého.

Zdroj: SEPS

Tlačové správy