Dňa 29.10.2013 spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. vyhlásila interné výberové konanie na obstaranie podporných služieb na rok 2014. Všetky potrebné údaje a dokumenty boli zverejnené na webovom sídle spoločnosti www.sepsas.sk.

Interné výberové konanie na obstaranie podporných služieb bude prebiehať v 4 kolách, v ktorých sa budú postupne obstarávať jednotlivé druhy PpS.

Ukončenie podávania ponúk do I. kola výberového konania je 14.11.2013 o 09:30 hod. V I. kole budú obstarávané podporné služby Primárna regulácia činného výkonu, Terciárna regulácia činného výkonu trojminútová kladná a Terciárna regulácia činného výkonu trojminútová záporná.

Ukončenie podávania ponúk do II. kola výberového konania je 22.11.2013 o 09:30 hod. V II. kole bude obstarávaná podporná služba Sekundárna regulácia činného výkonu.

Ukončenie podávania ponúk do III. kola výberového konania je 02.12.2013 o 09:30 hod. V III. kole budú obstarávané podporné služby Terciárna regulácia činného výkonu desaťminútová záporná, Terciárna regulácia činného výkonu tridsaťminútová kladná a podporná služba Zníženie odberu.

Ukončenie podávania ponúk do IV. kola výberového konania je 10.12.2013 o 09:30 hod. V IV. kole budú obstarávané podporné služby Terciárna regulácia činného výkonu desaťminútová kladná, Terciárna regulácia činného výkonu tridsaťminútová záporná a podporná služba Zvýšenie odberu.

Zdroj: SEPS

Tlačové správy