Dňa 9. 1. 2017 minister financií Peter Kažimír slávnostne uviedol do funkcie nových členov Predstavenstva spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., ktorými sú s platnosťou od 1. 1. 2017 Miroslav Obert, Miroslav Stejskal, Martin Golis, Emil Krondiak, Martin Malaník, Michal Pokorný a Vladimír Palko. Za predsedu predstavenstva akcionár určil Miroslava Oberta, za podpredsedu predstavenstva Miroslava Stejskala.

Následne zasadalo predstavenstvo, ktoré k 9. 1. 2017 odvolalo doterajší vrcholový manažment spoločnosti a menovalo do funkcie nového generálneho riaditeľa a vrchných riaditeľov spoločnosti. S platnosťou od 10. 1. 2017 boli do uvedených funkcií menovaní:

generálny riaditeľ – Miroslav Obert
vrchný riaditeľ úseku prevádzky – Emil Krondiak
vrchný riaditeľ úseku Slovenského elektroenergetického dispečingu
a obchodu – Michal Pokorný
vrchný riaditeľ úseku ekonomiky – Martin Malaník
vrchný riaditeľ úseku rozvoja a investícií – Miroslav Stejskal

Foto: SITA

Zdroj: SEPS

Tlačové správy