V anglickej verzii stránky bola zverejnená tlčová správa „V4 Transmission system operators (ČEPS, MAVIR, PSE, SEPS) and TRANSELECTRICA are deeply concerned by nontransparent developments around the implementation of congestion management at the Austrian-German border.“

• Plné znenie tlačovej správy si prečítate v anglickóm jazyku: PDF .

Tlačové správy