Rozhodnutím jediného akcionára spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., (ďalej SEPS, a.s.) boli s účinnosťou od 3.9.2010 odvolaní doterajší členovia predstavenstva Peter Adamec, Štefan Lovas, Miroslav Rapšík, Vladimír Ševčík a Rudolf Kvetán, ktorých nahradili novozvolení členovia predstavenstva Ján Horkovič, Emil Krondiak, Igor Grošaft, Martin Bonko a Michal Pokorný. Za predsedu predstavenstva bol určený Ján Horkovič, za podpredsedu predstavenstva Emil Krondiak. Zároveň došlo k odvolaniu členov Dozornej rady SEPS, a.s., volených jediným akcionárom. Novými členmi Dozornej rady sa stali Ľubor Benkovič, Peter Kollárik, Anna Bubeníková, Jozef Mertan, Vojtech Ravasz, Lajos Csóka, Pavol Faktor a Anton Letko. Za predsedu Dozornej rady bol určený Ľubor Benkovič.

Dňa 8.9.2010 sa v sídle spoločnosti SEPS, a.s., v Bratislave uskutočnilo zasadnutie predstavenstva, na ktorom boli odvolaní generálny riaditeľ SEPS, a.s., Peter Adamec a vrchní riaditelia – Štefan Lovas, Miroslav Rapšík, Vladimír Ševčík a Rudolf Kvetán.
Novým generálnym riaditeľom sa stal Ján Horkovič a do funkcie vrchných riaditeľov boli menovaní Emil Krondiak – úsek rozvoja a investícií, Igor Grošaft – úsek ekonomiky, Martin Bonko – úsek prevádzky a Michal Pokorný – úsek SED a obchodu.

v Bratislave 9.9.2010

Mgr. Igor Gallo, výkonný riaditeľ sekcie komunikácie
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.
Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26
+421 2 5069 2111, +421 908 714 752
gallo_igor@sepsas.sk, www.sepsas.sk

Tlačové správy