Dňa 23. novembra 2010 sa v sídle spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., (SEPS, a.s.) v Bratislave uskutočnilo stretnutie s 12-člennou misiou zástupcov Medzinárodnej energetickej agentúry (International Energy Agency – IEA).

Úlohou misie počas pobytu na Slovensku je získanie podkladov na vypracovanie poznatkov, hodnotenie a podanie správy ku kľúčovým otázkam energetickej politiky.

Spoločnosť SEPS, a.s., na stretnutí zastupovali experti z oblasti prenosu elektrickej energie, rozvoja, obchodu a legislatívnych dopadov vyplývajúcich z transpozície nariadení a smerníc z EÚ, ktorí informovali o štruktúre a o prínosoch SEPS, a.s., k integrácii trhu s elektrinou v regióne strednej a východnej Európy a o rozvoji prenosovej sústavy SR v horizonte 15 rokov.

Mgr. Igor Gallo, výkonný riaditeľ sekcie komunikácie
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.
Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26
+421 2 5069 2111, +421 908 714 752
gallo_igor@sepsas.sk, www.sepsas.sk

Tlačové správy