Úpravy organizačnej štruktúry SEPS, a.s.

Zdieľať

Slovenská elektrizačná prenosová sústava v rámci svojej organizačnej štruktúry uskutočnila niekoľko úprav, ktoré sa dotkli aj Odboru komunikácie. Odbor komunikácie sa začlenil do sekcie právnej podpory a komunikácie s cieľom posilniť operatívnosť informácií pre odbornú i laickú verejnosť. Kontakt na vedúceho odboru komunikácie:
Mgr. Vladimír Puchala,
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.
Mlynské Nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26
+421 2 5069 2109
+421 905 887 643
puchala_vladimir@sepsas.sk, www.sepsas.sk.

Zdroj: SEPS, a.s.

Tlačové správy