Usmernenie Európskej komisie o pokračovaní projektu DE-AT-PL-4MMC (Interim Coupling)

Zdieľať

Dňa 22.09.2020 obdržali národné regulačné úrady Rakúska, Nemecka, Poľska a krajín 4M MC (Česka, Maďarska, Rumunska a Slovenskej republiky) usmernenie zo strany Európskej komisie (Generálneho riaditeľstva pre energetiku) určené pre nominovaných organizátorov trhu s elektrinou (NEMO) a prevádzkovateľov prenosových sústav (TSO) zapojených do projektu DE-AT-PL-4M MC (taktiež pod názvom Interim Coupling), ktoré stanovuje priority pre včasnú implementáciu riešenia Interim Coupling.
 
Tlačová správa je dostupná TU. 
 
Usmernenie Európskej komisie v anglickom jazyku je dostupné TU. 

Zdroj: SEPS

Tlačové správy