Úspešný začiatok spoločného regionálneho testovania Projektu DE-AT-PL-4M MC (Interim Coupling)

Zdieľať

Nominovaní operátori trhu s elektrinou (NEMO) a prevádzkovatelia prenosových sústav (PPS) z Rakúska, Nemecka, Poľska a krajín 4M MC, konkrétne z Českej republiky, Maďarska, Rumunska a Slovenska, informujú o úspešnom začiatku spoločného regionálneho testovania projektu dňa 25. januára 2021.

Tlačová správa je dostupná v anglickom jazyku TU.

Zdroj: SEPS

Tlačové správy