Uvoľnenie obmedzenia pripájania nových elektroenergetických zariadení na výrobu elektriny do elektrizačnej sústavy SR a zvyšovania inštalovaného výkonu

Zdieľať

Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., ako prevádzkovateľ prenosovej sústavy SR uviedla dňa 5. 4. 2021 v spolupráci s prevádzkovateľom prenosovej sústavy v Maďarsku do komerčnej prevádzky nové vedenia 2×400 kV Veľký Ďur – Gabčíkovo – Gönyű a 1×400 kV Rimavská Sobota – Sajóivánka na slovensko-maďarskom cezhraničnom profile. Týmto prišlo k odstráneniu úzkeho miesta v prenosovej sústave SR z pohľadu priepustnosti sústavy, čo umožní opätovné pripájanie nových elektroenergetických zariadení na výrobu elektriny do elektrizačnej sústavy SR a zvyšovanie inštalovaného výkonu existujúcich zdrojov pripojených do elektrizačnej sústavy SR.

Na základe uvedeného prevádzkovatelia regionálnych distribučných sústav Západoslovenská distribučná, a. s., Stredoslovenská distribučná, a. s., a Východoslovenská distribučná, a. s., v spolupráci s prevádzkovateľom prenosovej sústavy a Ministerstvom hospodárstva SR týmto uvoľňujú „stop-stav“ pre pripájanie nových elektroenergetických zariadení na výrobu elektriny do elektrizačnej sústavy SR a zvyšovanie inštalovaného výkonu existujúcich zariadení na výrobu elektriny pripojených v elektrizačnej sústave SR.

Tlačová správa v plnom znení je dostupná TU.

Zdroj: SEPS

Tlačové správy