Valné zhromaždenie schválilo rozdelenie zisku

Zdieľať

Tlačová správa z valného zhromaždenia

 

V sídle spoločnosti sa 1.6.2006 uskutočnilo riadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava (ďalej SEPS, a. s.), ktoré prerokovalo a schválilo výročnú správu spoločnosti, individuálnu účtovnú závierku a rozhodlo o rozdelení zisku za rok 2005.

V roku 2005 dosiahla SEPS, a.s. celkové výnosy 15 890 962 tis. Sk pri celkových nákladoch 15 123 701 tis. Sk. Zisk po zdanení bol vytvorený vo výške 767 261 tis. Sk, z ktorého sa 370 208 tis. Sk použije na výplatu dividend a 365 958 tis. Sk vloží do štatutárneho fondu na zabezpečenie investičných akcií. Spoločnosť hospodárila s majetkom vo výške 13 497 111 tis. Sk.

 
 
Bratislava, 1. 6. 2006
(gal)
 

Napísali o nás

 
 SEPS použije 370 mil. Sk na výplatu dividend a 366 mil. Sk na investičné akcie

Bratislava 1. júna (TASR) – Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS), a. s., dosiahla v roku 2005 celkové výnosy 15,891 miliardy Sk pri celkových nákladoch 15,124 miliardy Sk. Zisk po zdanení bol vytvorený vo výške 767,261 milióna Sk, z ktorého sa 370,208 milióna Sk použije na výplatu dividend a 365,958 milióna Sk sa vloží do štatutárneho fondu na zabezpečenie investičných akcií. Spoločnosť hospodárila s majetkom vo výške 13,497 miliardy Sk.
Tieto hospodárske výsledky – výročnú správu spoločnosti, individuálnu účtovnú závierku a rozdelenie zisku za rok 2005 odobrilo dnešné valné zhromaždenie spoločnosti.
 
TASR o tom informoval hovorca SEPS Igor Gallo.

 
gub pop
 
 ENERGETIKA: SEPS vyplatí štátu dividendy vo výške 370,2 mil. Sk

Podľa hovorcu SEPS Igora Galla sa čiastka 365,9 mil. Sk vloží do štatutárneho fondu na zabezpečenie investičných akcií.

BRATISLAVA 1. júna (SITA) – Slovenská elektrizačná a prenosová sústava, a.s. (SEPS) vyplatí štátu z minuloročného čistého zisku takmer 767,3 mil. Sk dividendy vo výške 370,2 mil. Sk. Na štvrtkovom riadnom valnom zhromaždení SEPS o tom rozhodol Fond národného majetku SR, ktorý je jediným akcionárom tejto spoločnosti. „Čiastka 365,9 mil. Sk sa vloží do štatutárneho fondu na zabezpečenie investičných akcií,“ uviedol ďalej pre agentúru SITA hovorca SEPS Igor Gallo.

SEPS evidovala v minulom roku výrobu vo výške 15,5 mld. Sk, pričom výrobná spotreba prenosovej sústavy bola na úrovni 13,1 mld. Sk. Firma evidovala ku koncu decembra minulého roku majetok vo výške 13,5 mld. Sk, z toho neobežný majetok predstavoval 7,2 mld. Sk. Vlastné imanie krylo majetok sumou 4,2 mld. Sk. SEPS vlani evidovala záväzky vo výške 7,7 mld. Sk.

Slovenská elektrizačná a prenosová sústava plánuje podľa Ministerstva hospodárstva SR do roku 2010 vynaložiť na investície približne 11 mld. Sk. Priamo vyvolané investície po odstavení V1 predstavujú náklady vo výške 4,586 mld. Sk. Medzi najvýznamnejšie investičné akcie SEPS a.s. patrí investičný projekt Križovany rekonštrukcia 400 kV vedenia a transformácia 400/110 kV, Medzibrod transformácia 400/110kV, transformácia Bošáca 400/110 kV a Lemešany – Moldava vedenie 400 kV.

SEPS, a.s. vznikla rozdelením spoločnosti Slovenské elektrárne k 21. januáru 2002 na tri samostatné akciové spoločnosti, a to na Slovenské elektrárne, SEPS a.s. a Tepláreň Košice. SEPS a.s. vykonáva činnosť prevádzkovateľa prenosovej sústavy a zabezpečuje prenos elektrickej energie prostredníctvom svojich 400 kV a 220 kV vedení na území Slovenska, ako aj dovoz, vývoz, tranzit elektrickej energie a jej presné meranie. Balík 100 % akcií SEPS a.s. má vo svojom portfóliu Fond národného majetku SR, akcionárske práva k akciám však vykonáva rezort hospodárstva.

 
(SITA)

Tlačové správy