Valné zhromaždenie SEPS, a.s. (1)

Zdieľať

V sídle spoločnosti sa 10.6.2009 uskutočnilo riadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, ktoré prerokovalo a schválilo výročnú správu spoločnosti, individuálnu účtovnú závierku a rozhodlo o rozdelení zisku za rok 2008.

V roku 2008 dosiahla SEPS, a.s. celkové výnosy 14 208 712 tis. Sk pri celkových nákladoch
13 171 724 tis. Sk. Zisk po zdanení bol vytvorený vo výške 835 801 tis. Sk, z ktorého sa 171 000 tis. Sk použije na výplatu dividend. Akcionár rozhodol, že suma 655 801 tis. Sk zostane na účte nerozdelený zisk.Mgr. Igor Gallo, výkonný riaditeľ sekcie komunikácie
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.
Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26
+421 2 5069 2111, +421 908 714 752
gallo_igor@sepsas.sk, www.sepsas.sk

Tlačové správy