Valné zhromaždenie SEPS, a.s.

Zdieľať

V sídle spoločnosti sa 13.5.2008 uskutočnilo riadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, ktoré prerokovalo a schválilo výročnú správu spoločnosti, individuálnu účtovnú závierku a rozhodlo o rozdelení zisku za rok 2007.

V roku 2007 dosiahla SEPS, a.s. celkové výnosy 14 686 655 tis. Sk pri celkových nákladoch 12 939 145 tis. Sk. Zisk po zdanení bol vytvorený vo výške 1 407 548 tis. Sk, z ktorého sa 500 000 tis. Sk použije na výplatu dividend, 510 tis. Sk na tantiémy a 873 023 tis. Sk na nerozdelený zisk.

Mgr. Igor Gallo, výkonný riaditeľ sekcie právnej podpory a komunikácie
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.
Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26
+421 2 5069 2111, +421 908 714 752
gallo_igor@sepsas.sk, www.sepsas.sk

Tlačové správy