Valné zhromaždenie SEPS, a.s.

Zdieľať

V sídle spoločnosti sa 24.5. 2007 uskutočnilo riadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, ktoré prerokovalo a schválilo výročnú správu spoločnosti, individuálnu účtovnú závierku a rozhodlo o rozdelení zisku za rok 2006.

V roku 2006 dosiahla SEPS, a.s. celkové výnosy 15 268 349 tis. Sk pri celkových nákladoch 13 892 935 tis. Sk. Zisk po zdanení bol vytvorený vo výške 1 100 883 tis. Sk, z ktorého sa 509 000 tis. Sk použije na výplatu dividend a 562 335 tis. Sk vloží do štatutárneho fondu na zabezpečenie investičných akcií.

Zdroj: SEPS, a.s.

Tlačové správy