Vďaka SEPS vznikne na východnom Slovensku centrum popularizácie fyziky

Zdieľať

Nadačný fond Slovenská elektrizačná prenosová sústava v Nadácii Pontis poskytne grant vo výške 30 000 eur Košickému samosprávnemu kraju na projekt približujúci prírodné vedy deťom, mládeži i širšej verejnosti praktickou a neformálnou výučbou.

Projekt „ScienceOpenLab – Centrum popularizácie fyziky pri Gymnáziu Pavla Horova v Michalovciach“ získal podporu z grantového programu „Vybudovanie centier popularizácie fyziky“. Výzva bola vyhlásená s cieľom podporiť aktivity zamerané na vytvorenie centier popularizácie fyziky na východnom a západnom Slovensku a priblížiť fyziku a prírodné javy širokej verejnosti, žiakom, učiteľom, študentom, rodičom a iným záujemcom o tieto vedné odbory.

Inšpiráciou a príkladom dobrej praxe bolo Centrum popularizácie fyziky pri Gymnáziu Viliama Paulinyho – Tótha v Martine, ktoré dlhé roky vedie známy popularizátor fyziky na Slovensku, pán profesor Jozef Beňuška.

„Viaceré prieskumy nám ukazujú, že fyzika na základných a stredných školách nepatrí k  obľúbeným predmetom. Je dôležité, aby sme deťom priblížili prírodné vedy, najmä v súčasnosti, keď Slovensku chýbajú odborníci a odborníčky v tejto oblasti. Sme preto radi, že spoločnosť SEPS prostredníctvom svojho nadačného fondu nasmerovala svoju podporu práve do budovania centier popularizácie fyziky,“ uvádza Michal Kišša, výkonný riaditeľ Nadácie Pontis, ktorá Nadačný fond SEPS spravuje.

Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach je najväčšie v košickom regióne a podľa rebríčka kvality vzdelávania  organizácie INEKO sa dlhodobo umiestňuje na popredných miestach. Od začiatku apríla tak vznikne v Michalovciach moderný priestor ScienceOpenLab – Centrum pre popularizáciu fyziky, ktorý bude domovom pre všetkých záujemcov a nadšencov fyziky a prírodných vied. Formou workshopov, prednášok, školení, vedeckej show a iných aktivít priestor ponúkne žiakom, učiteľom, či širšej verejnosti  príležitosť spoznať a pochopiť prírodné procesy, ako aj možnosť rozvíjať pozitívny vzťah k fyzike alebo zatraktívniť záujem o štúdium prírodných a technických vied.

„Veda a výskum idú ruka v ruke s inováciami. Práve nové objavy v oblasti elektroenergetiky sú základom pre budúce povolania, ktoré dnes ešte nepoznáme. Nové centrum popularizácie fyziky v Michalovciach má ambíciu priblížiť prírodné javy študentom aj širokej verejnosti. Môže tak zohrať dôležitú úlohu v praktickom vzdelávaní a stať sa súčasťou pozitívnych zmien, ktoré vývoj v elektroenergetike prinesie. Verím, že aj vďaka tomuto grantu budeme mať na Slovensku viac nadšencov a záujemcov o štúdium technických odborov, z ktorých vzíde nová generácia nadaných a motivovaných mladých ľudí,“ hovorí Peter Dovhun, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SEPS.

Tlačové správy