Východ má nové Centrum popularizácie fyziky, druhé na Slovensku. Pomoc prišla z Nadačného fondu SEPS v Nadácii Pontis

Zdieľať

Získavanie jedinečných poznatkov vďaka experimentom, priame pozorovania rôznych javov a prepájanie vedomostí s praxou – to všetko umožní nové Centrum popularizácie fyziky ScienceOpenLab v priestoroch Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach.

Projekt unikátneho centra, ktoré vtiahne mladú generáciu do kreatívneho sveta plného očakávaní a originálnych riešení, získal grant 30 000 eur z Nadačného fondu Slovenská elektrizačná prenosová sústava v Nadácii Pontis. Celkové náklady na realizáciu projektu predstavujú 40 980 eur, pričom 10 980 eur uhradil spoluúčasťou Košický samosprávny kraj.

„Centrum popularizácie fyziky pri Gymnáziu Pavla Horova v Michalovciach je vďaka svojej polohe dostupné pre žiakov Košického aj Prešovského kraja. Fyzika nemusí byť len strašiakom, práve naopak, cieľom nového centra je popularizovať prírodné vedy, vzbudiť záujem o prírodné javy cez bádateľské aktivity a vytvoriť pozitívny vzťah detí k fyzike. Zároveň vytvorí priestor pre inšpiráciu učiteľov fyziky, podporí prírodovedné vzdelávanie v zemplínskom regióne, a tým aspoň sčasti zabráni odlivu mozgov do zahraničia. Je dôležité, aby žiaci už teraz začali prepájať svoje nadobudnuté vedomosti s praxou. Umožní im to práve otvorené Centrum popularizácie fyziky ScienceOpenLab, ktoré budú viesť skúsení učitelia fyziky a informatiky,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Novinka študentom poskytne unikátnu možnosť vyskúšať si jednoduché demonštračné pokusy a experimentálne techniky, ktoré uľahčujú pochopenie aj zložitých konceptov fyzikálnych javov. Experimenty budú zamerané na oblasti akustiky, magnetizmu, termodynamiky, hydrostatiky, hydrodynamiky, optiky, ale aj elektrického prúdu a mechanického vlnenia.

Dôležitosť prepojenia výučby s praxou vníma odborná verejnosť aj z pohľadu zamestnávateľa. „Veríme, že zriadením Centra pre popularizáciu fyziky sa podarí priniesť nové impulzy pre myslenie žiakov a pozitívne ovplyvniť ich profesijné smerovanie, aby sme získali špecializovaných odborníkov, ktorých trh práce čoraz viac potrebuje,“ uviedol Peter Dovhun, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava.

V rámci projektu Gymnázium Pavla Horova nadviaže spoluprácu s viacerými inštitúciami. Za pomoci Krajskej hvezdárne a Zemplínskeho kultúrneho centra v Michalovciach pripravia pre žiakov i verejnosť astronomické prednášky. Odborníci z firmy PMS Delta, Univerzity Pavla J. Šafárika v Košiciach, Technickej univerzity v Košiciach a Inovačného centra Košického kraja si pre mladých nadšencov fyziky pripravia rôzne popularizačné prednášky.

Tlačové správy