Zmeny v orgánoch spoločnosti (1)

Zdieľať

 

Rozhodnutím jediného akcionára boli v akciovej spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava vykonané nasledovné zmeny:
 
Z funkcie členov predstavenstva, predsedu predstavenstva a podpredsedu predstavenstva Spoločnosti sú s účinnosťou dňom 26. 10. 2006 odvolaní:

 • Ing. Ladislav Szemet
 • Ing. Pavel Šramko
 • Ing. František Pecho
 • Ing. Peter Gavula
 • Ing. Stanislav Hudcovský


Do funkcie členov predstavenstva Spoločnosti sú s účinnosťou dňom 26. 10. 2006 zvolení a za predsedu predstavenstva a podpredsedu predstavenstva sú určení:

 • Ing. Peter Adamec – predseda predstavenstva
 • Ing. Štefan Lovas – podpredseda predstavenstva
 • Doc. Ing. Miroslav Rapšík, CSc.
 • Ing. Vladimír Ševčík
 • Ing. Rudolf Kvetán

Z funkcie členov dozornej rady Spoločnosti sú s účinnosťou dňom 26.10. 2006 odvolaní:

 • Ing. Gabriel Agárdy,
 • RNDr. Pavol Kvačkay,
 • Ing. Alojz Oparty,
 • Ing. Robert Machovič,
 • Ing. Jakub Wiedermann,
 • Ing. Ján Marinič,
 • Mgr. Peter Popelka,
 • Ing. Roman Guderna

Do funkcie členov dozornej rady Spoločnosti sú s účinnosťou dňom 26. 10. 2006 zvolení:

 • Ľubomír Haško,
 • Mgr. Mária Janíková,
 • Ing. Stanislav Kobela
 • Ing. Peter Matejíček,
 • Dr.h.c. h. doc. Ing. Vladimír Mošat, CSc.,
 • Ing. Juraj Obložinský,
 • JUDr. Ľubomír Řehák,
 • Ing. Vladimír Sečka

Mgr. Igor Gallo,

vedúci odboru komunikácie a kontroly a hovorca spoločnosti

Zdroj: SEPS, a.s.

Tlačové správy