Zmeny v orgánoch spoločnosti

Zdieľať

Rozhodnutím jediného akcionára zo dňa 29.11.2005 boli vykonané zmeny v predstavenstve akciovej spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava takto:
Z funkcie členov predstavenstva sú s účinnosťou dňom 29.11.2005 odvolaní:

  • Ing. Vladimír Rigász – podpredseda predstavenstva
  • Ing. Ivan Bajchy – člen predstavenstva


Do funkcie člena predstavenstva je s účinnosťou od 29.11.2005 zvolený a za podpredsedu predstavenstva s účinnosťou od 29.11.2005 určený:

  • Ing. Pavel Šramko


Do funkcie člena predstavenstva je s účinnosťou od 29.11.2005 zvolený:

  • Ing. Peter Gavula


Rozhodnutím Predstavenstva SEPS, a.s. zo dňa 09.12.2005 po predchádzajúcom prerokovaní v Dozornej rade dňa 08.12.2005 boli odvolaní z funkcie dňom 9.12.2005: Ing. Vladimír Rigász – vrchný riaditeľ úseku financií a obchodu a Ing. Ivan Bajchy- vrchný riaditeľ úseku prevádzky a údržby, a zároveň dňom 10.12.2005 boli vymenovaní do funkcie: Ing. Pavel Šramko – vrchný riaditeľ úseku financií a obchodu a Ing. Peter Gavula – vrchný riaditeľ úseku prevádzky a údržby.

Bratislava, 9. 12. 2005

Mgr. Igor Gallo, hovorca Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

Tlačové správy