Zmeny v predstavenstve a vrcholovom manažmente SEPS

Zdieľať

V akciovej spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) sa uskutočnili personálne zmeny v zastúpení predstavenstva, ako aj vrcholového manažmentu.

Podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky Eduard Heger predstavil verejnosti novozvolených členov Predstavenstva SEPS, ktorými sa stali Ing. Peter Dovhun, Marián Širanec, MBA, Ing. Miroslav Janega, Mgr. Martin Riegel a Ing. Jaroslav Vach, MBA, s účinnosťou od 13. 2. 2021. Za predsedu predstavenstva akcionár určil Ing. Petra Dovhuna, za podpredsedu predstavenstva Mariána Širanca, MBA.

Na zasadnutí dňa 16. 2. 2021 predstavenstvo vymenovalo do funkcie generálneho riaditeľa Ing. Petra Dovhuna, do funkcie vrchného riaditeľa úseku prevádzky Ing. Miroslava Janegu a do funkcie vrchného riaditeľa úseku ekonomiky Ing. Jaroslava Vacha, MBA. Vo svojej funkcii zostáva vrchný riaditeľ úseku rozvoja, investícií a obstarávania Mgr. Martin Riegel.

S účinnosťou od 16. 2. 2021 bol poverený riadením úseku ICT Peter Dovhun, úseku Slovenského elektroenergetického dispečingu a obchodu Ing. Miroslav Janega, úseku podpory riadenia Ing. Jaroslav Vach, MBA a úseku stratégie a medzinárodnej spolupráce Mgr. Martin Riegel.

Našou spoločnou misiou bude aj naďalej zabezpečovať spoľahlivú a bezpečnú prenosovú sústavu, jej rozvoj, zároveň dohliadať na hospodárnosť ekonomiky a výdavkov SEPS a vytvárať priestor pre dobrú prácu a sebarealizáciu dnešných i budúcich zamestnancov,“ povedal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ P. Dovhun. „Spoločne s akcionárom a s expertmi z Útvaru hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR sa v prvom rade zameriame na nastavenie riadenia a každodenné fungovanie spoločnosti v nových podmienkach.“

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., vykonáva činnosť prevádzkovateľa prenosovej sústavy a zabezpečuje prenos elektrickej energie prostredníctvom svojich 400 kV a 220 kV vedení na území Slovenska. SEPS garantuje bezpečnú a spoľahlivú prevádzku prenosovej sústavy, vyrovnanú výkonovú bilanciu medzi výrobou a spotrebou v reálnom čase, zabezpečuje cezhraničný prenos elektriny a je zodpovedná za presné meranie prenesenej elektriny. SEPS prevádzkuje spolu 2138 km vedení s napäťovou hladinou 400 kV, 772 km 220 kV vedení  a 22 elektrických staníc. Jediným akcionárom spoločnosti SEPS je Slovenská republika, ktorú zastupuje Ministerstvo financií SR. SEPS je členom medzinárodnej skupiny Európskej siete prevádzkovateľov prenosových sústav ENTSO-E, aktívne podporuje integráciu trhov a cezhraničnú kooperáciu s okolitými prenosovými sústavami. Generálnym riaditeľom spoločnosti je od 16. februára 2021 Ing. Peter Dovhun.

Zdroj: SEPS

Tlačové správy