Návrh podmienok pre poskytovateľov regulačných služieb podľa článku 18 Nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2195, ktorým sa stanovuje usmernenie o zabezpečovaní rovnováhy v elektrizačnej sústave

Zdieľať

Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (ďalej len „SEPS“), ako prevádzkovateľ prenosovej sústavy Slovenskej republiky, otvára verejnú konzultáciu k dokumentu:

„Návrh podmienok pre poskytovateľov regulačných služieb podľa článku 18 Nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2195, ktorým sa stanovuje usmernenie o zabezpečovaní rovnováhy v elektrizačnej sústave“.

Predmetom tejto verejnej konzultácie je návrh podmienok pre poskytovateľov regulačných služieb vypracovaný v zmysle článku 18 ods. 1 písm. a) Nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2195 z 23.11.2017, ktorým sa stanovuje usmernenie o zabezpečovaní rovnováhy v elektrizačnej (ďalej len „EBGL“), ktoré vstúpilo do platnosti dňa 18.12.2017.

Článok 18 Nariadenia dáva prevádzkovateľom prenosových sústav (ďalej len „PPS“) povinnosť stanoviť podmienky pre poskytovateľov regulačných služieb a podmienky pre subjekty zúčtovania najneskôr do šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti EBGL. Návrh bude predložený Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“) na schválenie do 18.06.2018. Tento návrh je postúpený na verejnú konzultáciu v súlade s článkom 10 ods. 5 EBGL.

Dĺžka trvania verejnej konzultácie je jeden mesiac – od 25.04.2018 do 25.05.2018.

Účasť na verejnej konzultácii je možná prostredníctvom zaslania uvedeného formulára na emailovú adresu: konzultacie.ebgl@sepsas.sk.

Dokumenty na stiahnutie: