Verejná konzultácia k aktualizácii Príručky postupov (MoP v3r3) pre zverejňovanie údajov na ENTSO-E platforme pre transparentnosť

Zdieľať

Na základe článku 5 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2013 majú všetci PPS povinnosť v prípade potreby aktualizovať príručku postupov pre zverejňovanie dát na ENTSO-E platforme pre transparentnosť, pričom uvedené podlieha verejnej konzultácii so zúčastnenými stranami.

Nové vydanie (MoP v3r3) obsahuje zmeny a doplnenia existujúcich dokumentov a obsahuje aj nové dokumenty súvisiace s požiadavkami na publikovanie, ktoré vyplývajú z Nariadenia Komisie (EÚ) č. 2017/1485 (SOGL) a implementačných rámcov pre zriadenie európskych platforiem. Tieto zmeny a doplnenia ovplyvnia existujúce publikovanie údajov a vytvoria nové požiadavky na zverejňovanie údajov na ENTSO-E platforme pre transparentnosť.

Verejná konzultácia je dostupná na stránke ENTSO-E:
https://consultations.entsoe.eu/markets/tp-mop-v3r3-consultation/

Verejná konzultácia bude ukončená dňa 13. augusta 2021. 

pridané dňa: 16.7.2021