Verejná konzultácia k Návrhu na určenie a využívanie osobitných produktov pre regulačnú energiu a disponibilitu

Zdieľať

Predmetom verejnej konzultácie je aktualizovaný „Návrh na určenie a využívanie osobitných produktov pre regulačnú energiu a disponibilitu“. Aktualizovaný Návrh upravuje najmä parametre služby TRV3MIN/mFRR3 a termín premenovania/prechodu produktu TRV3MIN na mFRR3.

Povinnosť uskutočnenia konzultácie vyplýva z čl. 10 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2195, ktorým sa stanovuje usmernenie o zabezpečení rovnováhy v elektrizačnej sústave (ďalej len „nariadenie EB GL“).

Zúčastniť sa na verejnej konzultácii k aktualizácii „Návrhu na určenie a využívanie osobitných produktov pre regulačnú energiu a disponibilitu“ je možné zaslaním pripomienok prostredníctvom priloženého formulára na emailovú adresu: konzultacie.ncgl@sepsas.sk

Dokumenty na stiahnutie: 

Názov Dokument
Dokument na pripomienkovanie Návrh na určenie a využívanie osobitných produktov
Formulár na zaslanie pripomienok Formulár na zaslanie pripomienok
Pravidlá konzultačného procesu Pravidlá konzultačného procesu
Vyhodnotenie pripomienok