Verejná konzultácia k Stratégii zabezpečenia dostatočného objemu podporných služieb pre rok 2025

Zdieľať

Dokument „Stratégia zabezpečenia dostatočného objemu podporných služieb pre rok 2025“ (ďalej len „Stratégia“) sumarizuje argumenty, východiská, riziká a príležitosti pre obstaranie  disponibility PpS s prihliadnutím na minimalizáciu nákladov na obstaranie PpS.

Hlavným zámerom realizácie verejnej konzultácie k Stratégii je vytvoriť priestor pre odbornú diskusiu poskytovateľov PpS, účastníkov trhu s elektrinou, štátne inštitúcie a odborníkov z oblasti elektroenergetiky a tiež vytvoriť podmienky pre uskutočnenie výberových konaní na obstaranie PpS na rok 2025.

Trvanie verejnej konzultácie: od 12.06.2024 do 18.06.2024. 

Pripomienky k Stratégii je možné predkladať e-mailom na adresu konzultacia_pps@sepsas.sk. Pri predkladaní pripomienok prosím postupujte podľa pravidiel konzultačného procesu. Po vyhodnotení pripomienok budú závery odprezentované na webinári, ktorý sa predbežne uskutoční dňa 21.06.2024.

Záujemcov o účasť na webinári zároveň žiadame o zaslanie e-mailu na adresu konzultacia_pps@sepsas.sk, v ktorom uvedú svoje kontaktné údaje, a to najneskôr v termíne do 19.06.2024.

Súčasťou prílohy k Stratégii je podporný a argumentačný materiál „Příprava a aktualizace materiálu „Stratégia zabezpečenia dostatočného objemu podporných služieb“ na rok 2025“, ktorého predmetom je prieskum trhu s disponibilitou PpS a posúdenie dostatočnosti regulačných rezerv pre zabezpečenie spoľahlivosti prevádzky elektrizačnej sústavy SR.

 

Dokumenty na stiahnutie: