Bolo zverejnené rozhodnutie ÚRSO č. 0001/2023/E-EU

Zdieľať

Bolo zverejnené rozhodnutie ÚRSO č. 0001/2023/E-EU, ktorým úrad udeľuje pre SEPS výnimku z nariadenia EPaR (EÚ) 2019/943 o vnútornom trhu s elektrinou ohľadom uzatvárania zmlúv na disponibilitu viac než jeden deň pred poskytnutím disponibility na maximálne obdobie dvanástich mesiacov pre maximálne ročné objemy disponibility na roky 2023 a 2024, a ktorým mení rozhodnutie č. 0006/2022/E-EU. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 23. 1. 2023 a nachádza sa v sekcii Legislatíva/ Rozhodnutia ÚRSO/ Vecná regulácia podľa legislatívy EÚ

Aktuality