Aktualizácia Technických podmienok

Zdieľať

Dňa 14. 2. 2023 boli predstavenstvom spoločnosti SEPS schválené zmeny v dokumentoch Technických podmienok vyplývajúce zo zosúladenia ich znenia s ustanoveniami zákona o energetike platnými od 1.10.2022, ako aj zo zmien v aplikačnej praxi. Aktualizované dokumenty sú k dispozícii tu

Aktuality