Aktualizácia technických podmienok

Zdieľať

Dňa 20. 12. 2022 boli predstavenstvom spoločnosti SEPS schválené zmeny v dokumentoch Technických podmienok vyplývajúce zo zosúladenia znenia s ustanoveniami zákona o energetike platnými od 1.10.2022, ako aj zo zmien v aplikačnej praxi. Aktualizované dokumenty sú k dispozícii tu.

Archív aktualít