Dňa 6.9.2022 vydal ÚRSO rozhodnutie č. 0082/2022/E-PP, ktorýmúrad rozhodol o schválení Prevádzkového poriadku PPS na základe žiadosti SEPS o zmenu kap. 5.4. a prílohy C (Oznam)

Zdieľať

Dňa 6.9.2022 vydal ÚRSO rozhodnutie č. 0082/2022/E-PP, ktorýmúrad rozhodol o schválení Prevádzkového poriadku PPS na základe žiadosti SEPS o zmenu kap. 5.4. a prílohy C. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 9.9.2022.
Dokument na stiahnutie sa nachádza v sekcii Dokumenty/Prevádzkový poriadok.

Zdroj: SEPS

Aktuality