Dňa 1.11.2022 nadobudol účinnosť dokument N Technických podmienok so zmenami v kapitole 1.4

Zdieľať

Dňa 1.11.2022 nadobudol účinnosť dokument N Technických podmienok so zmenami v kapitole 1.4. Dokument N v účinnom znení sa nachádza tu

Zdroj: SEPS

Aktuality