Dňa 1. 3. 2022 nadobúdajú účinnosť zmenené dokumenty Technických podmienok prístupu a pripojenia, pravidiel prevádzkovania prenosovej sústavy (Oznam)

Zdieľať

Dňa 1. 3. 2022 nadobúdajú účinnosť zmenené dokumenty Technických podmienok prístupu a pripojenia, pravidiel prevádzkovania prenosovej sústavy. Aktualizované dokumenty sa nachádzajú v časti Dokumenty/Technické podmienky.

Aktuality