Dňa 18. 11. 2022 nadobudli účinnosť dodatočné zmeny v kapitole 1.4 dokumentu N Technických podmienok

Zdieľať

Dňa 18. 11. 2022 nadobudli účinnosť dodatočné zmeny v kapitole 1.4 dokumentu N Technických podmienok. Dokument je možné nájsť tu

Aktuality